Notariusz

Charakterystyka instytucji doradcy restrukturyzacyjnego, część 2.

Doradca restrukturyzacyjny jako neutralny ekspert Nie jest właściwym twierdzenie, iż doradca restrukturyzacyjny powinien chronić przede wszystkim interesu dłużnika. Jako niezależny ekspert jego rolą jest czuwanie nad właściwym przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego i...

Charakterystyka instytucji doradcy restrukturyzacyjnego, część 1.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny? Doradca restrukturyzacyjny to nowa instytucja wprowadzona przez ustawę Prawo Restrukturyzacyjne obowiązującą od początku 2016 roku. Doradca restrukturyzacyjny jest osobą fizyczną, która uzyskała odpowiednią licencję. Doradcą restrukturyzacyjnym...

Charakterystyka postępowania windykacyjnego

Windykacja to proces dochodzenia roszczeń poprzez obowiązujące w przepisach prawnych środki. Windykacja może być realizowana w różny sposób, dlatego można wyróżnić dwa podziały windykacji. Pierwszy rozróżni windykację polubowną oraz sądową. Windykacja polubowna bazuje na...

Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka została wprowadzona do prawa upadłościowego obowiązującego w Polsce w 2009 roku. W ciągu ostatnich lat doczekała się duża nowelizacja (31 grudnia 2014 roku), a rok 2016 przyniósł kilka kolejnych zmian. Wniosek o upadłość konsumencką zgłasza dłużnik, a...

Upadłość przedsiębiorstwa

W przypadku gdy dłużnik stanie się niewypłacalny, przysługuje mu możliwość ogłoszenia upadłości, czyli wszczęcia procedury dochodzenia roszczeń przez wszystkich wierzycieli firmy, z całości majątku. Inaczej upadłość jest nazywana egzekucją uniwersalną. Co to znaczy, że...

Prawo karne

Przepisy prawne, które określają odpowiedzialność karną za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej, stanowią  prawo karne. Prawo karne ma spełniać wiele funkcji. Pierwszą, którą można wyróżnić, jest funkcja sprawiedliwościowa. Jej realizacja odbywa się poprzez...

Zawód notariusza

Czym zajmuje się notariusz? Notariusz jest osobą, której rolą jest sporządzanie dokumentów wysokiej wagi i szczególnego typu. Najczęściej takie dokumenty dotyczą transakcji związanych z nieruchomościami oraz spadków i darowizn. Wielokrotnie notariusz tworzy dokument, który...