VAT w usługach transportowych

Usługi transportowe są szczególną z punktu widzenia podatku VAT gałęzią biznesu. Rozliczenie VAT w wypadku świadczenia tych usług należy do dość skomplikowanych tym bardziej, że stawka podatku VAT może przybrać trzy różne poziomy – 23%, 8% lub 0% - zależnie od charakterystyki świadczonych usług.


Podstawową stawką podatku VAT dla usług transportowych jest stawka 23%. Stawka 8% obejmuje wybrane usługi transportowe, które zostały określone w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w tym:
-Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy;
-Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
-Usługi taksówek osobowych;
-Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
-Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu;
-Transport wodny śródlądowy pasażerski;
-Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą;
-Transport lotniczy pasażerski - wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie;
-Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą;

Z kolei stawka 0% dotyczy usług transportu międzynarodowego wedle brzmienia art. 83 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Opodatkowanie transportu podatkiem VAT w wysokości 0% musi być połączone z odpowiednim udokumentowaniem wykonania danej usługi. Właściwą dokumentacją mogą być między innymi listy przewozowe lub bilety sprzedawane przez przewoźnika.


Jeśli chodzi obowiązek podatkowy, w usługach transportowych powstaje on na zasadach ogólnych, to jest wraz z momentem wykonania usługi lub otrzymania zapłaty, zależnie od tego, która z czynności nastąpiła wcześniej. Moment wykonania usługi to określenie niedoprecyzowane, zatem w niektórych przypadkach może być on określony zależnie od charakteru usługi przez strony zawierające umowę.


Jeśli usługi transportowe były świadczone na rzecz osoby prywatnej, nie zachodzi obowiązek wystawienia faktury. W przypadku gdy doszło do transakcji przedsiębiorca-przedsiębiorca, konieczne jest wystawienie faktury VAT w terminie nie późniejszym od 15 dnia kolejnego miesiąca w stosunku do momentu nastąpienia obowiązku podatkowego. Na przykład: przedsiębiorca otrzymał opłatę za usługę przewozową 10 maja, zatem do 15 czerwca ma obowiązek wystawić stosowną fakturę.


Faktura może być również wystawiona do 30 dni przed wykonaniem usługi – jej wystawienie wiąże się wtedy z powstaniem obowiązku podatkowego związanego z podatkiem dochodowym, mimo że obowiązek podatkowy powiązany z podatkiem od towarów i usług powstaje w zwyczajnym momencie (wcześniejszym z: otrzymanie zapłaty za usługę lub wykonanie usługi).
Jeśli przed wykonaniem usługi doszło do otrzymania zaliczki, również konieczne jest wystawienie faktury – z tym że będzie to faktura zaliczkowa. Najpóźniejszy termin wystawienia jest identyczny, jak w przypadku normalnej faktury VAT (do 15 dnia kolejnego miesiąca).

 

Kategorie: Podatki,