Podatki

Podatek VAT i jego wartości

Podatek VAT to podatek od towarów i usług, inaczej – podatek od wartości dodanej. W Polsce obowiązuje od 1993 roku, stanowi podatek pośredni. Podatek VAT jest bezpośrednio powiązany z ceną nabywanego produktu – zawiera się w niej. Oznacza to także, iż jego koszt jest...

Stawki odsetek od zobowiązań podatkowych – zmiany w 2016 roku

Rok 2016 przyniósł pewne zmiany w stawkach procentowych, według których naliczane są odsetki od zobowiązań podatkowych. Wśród tych zmian za najważniejsze należy uznać nowa podwyższona stawka odsetek oraz nowa obniżona stawka odsetek. Podwyższona stawka odsetek jest stanowi teraz...

Charakterystyka abolicji podatkowej

Abolicja podatkowa to już nieobowiązująca możliwość odnosząca się do podatników zarabiających w kraju zagranicznym posiadającym z Polską niekorzystną umowę dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania lub nieposiadającym jej w ogóle. Abolicja podatkowa działała w latach...

VAT w usługach transportowych

Usługi transportowe są szczególną z punktu widzenia podatku VAT gałęzią biznesu. Rozliczenie VAT w wypadku świadczenia tych usług należy do dość skomplikowanych tym bardziej, że stawka podatku VAT może przybrać trzy różne poziomy – 23%, 8% lub 0% - zależnie od...

Podatek od nieruchomości – co powinieneś o nim wiedzieć?

Podatek od nieruchomości to podatek związany z gruntami, nieruchomościami i budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze oraz właściciele. W niektórych przypadkach podatnikiem jest...

W co uderzy najmocniej nowy podatek od handlu?

Uchwalony w lipcu 2016 roku podatek od handlu budził liczne kontrowersje od wielu miesięcy. Pomysły na niego ulegały znacząco zmieniały się na przestrzeni czasu. Odpowiedzią na chęć jego wprowadzenia były także protesty handlowców. Jak wygląda on w ostatecznej formie? Danina...