Stawki odsetek od zobowiązań podatkowych – zmiany w 2016 roku

Rok 2016 przyniósł pewne zmiany w stawkach procentowych, według których naliczane są odsetki od zobowiązań podatkowych. Wśród tych zmian za najważniejsze należy uznać nowa podwyższona stawka odsetek oraz nowa obniżona stawka odsetek.
Podwyższona stawka odsetek jest stanowi teraz 150% stawki podstawowej. Jej wysokość to 12%. Istnieje szereg sytuacji w których odsetki od zobowiązań podatkowych podlegają podwyższonej stawce. Dotyczy ona zaległości w podatku VAT, a także podatku akcyzowym lub opłatach celnych. Podwyższona stawka ma zapobiegać procederowi ukrywania istniejących zaległości związanych z podatkami, a także uiszczania opłat za zaległości podatkowe po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli względem przedsiębiorstwa. Poprawka deklaracji VAT po otrzymaniu takiego zawiadomienia również nie będzie czynnością pozwalającą uniknąć zastosowania podwyższonej stawki odsetek w stosunku do zaległości podatnika.

Trzeba jednak pamiętać, że podwyższona stawka odsetek będzie dotyczyła tylko części zaległości. Aby była ona naliczona, muszą zostać spełniona dwa warunki. Pierwszy dotyczy dopuszczenia się przez przedsiębiorcę zawyżenia kwoty nadpłaty podatku lub kwoty jego zwrotu, albo też zaniżenia zobowiązania podatkowego. Drugi jest związany z wysokością wyżej wspomnianej kwoty – aby naliczane były odsetki wedle podwyższonej stawki, musi być ona wyższa od 5 wynagrodzeń minimalnych właściwych dla danego roku. W 2016 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 1850 złotych, zatem kwota powstała w wyniku kryteriów opisanych w warunku pierwszym musi być wyższa niż 9250 złotych, aby odsetki od takiego zobowiązania podatkowego były wyliczane według podwyższonej stawki.

W 2016 roku została jednak wprowadzona również korzystna dla przedsiębiorców zmiana. Dotyczy ona zmniejszenia obniżonej stawki odsetek o 2% - z 6% do 4%. Aby móc skorzystać z korzystniejszej stawki, przedsiębiorca musi spełnić dwa wymogi. Pierwszym z nich jest przedłożenie korekty deklaracji w terminie do 6 miesięcy od dnia następującego po dniu jej złożenia. Drugi warunek umożliwiający wykorzystanie preferencyjnej stawki to uiszczenie zapłaty za zaległości w ciągu 7 dni od przedłożenia wyżej wspomnianej korekty.

Niestety istnieją także dwie sytuacje, w których niemożliwe jest skorzystanie z obniżonej stawki odsetek od zobowiązań podatkowych. Taką sytuacja jest na przykład otrzymanie zawiadomienia w związku ze wszczęciem kontroli lub czynności sprawdzających.
Nowe przepisy dotyczące stawek odsetek od zobowiązań podatkowych są zarazem bardziej surowe i bardziej przyjazne podatnikowi. Z jednej strony, formułują podwyższoną stawkę odsetek, z drugiej – obniżają stawkę obniżoną. 

Kategorie: Podatki,