Jak przygotować dobre szkolenie? Część 1.

Na obecnym rynku pracy szkolenia są bardzo ważnym elementem funkcjonowania firmy, który umożliwia sukcesywne poszerzanie wiedzy pracowników, zacieśnianie ich relacji z pracodawcą czy integrację zespołu umożliwiającą uzyskanie jego lepszej efektywności pracy. Dlatego szkolenia oferują bardzo wiele potencjalnych korzyści, które jednak bardzo łatwo mogą zostać całkowicie zniwelowane przez złą organizację takiego wydarzenia. Zapoznajmy się zatem z ważnymi elementami organizacji szkolenia, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę, jeśli chce się zorganizować wartościowe dla pracodawcy i pracowników wydarzenie.

Po pierwsze, podczas całego procesu organizowania szkolenia bierzmy pod uwagę, kto będzie w nim brał udział. Kadra kierownicza będzie miała odmienne oczekiwania co do standardu zakwaterowania od wielu pozostałych grup pracowników. Osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku czy o kiepskim stanie zdrowia również będą oczekiwały dostosowania warunków pobytu do ich możliwości.

Jednym z podstawowych wyborów, przed którym staje się w obliczu chęci zorganizowania szkolenia, jest miejsce, gdzie będzie się ono odbywało. Wybór ten powinny w logiczny sposób determinować oczywiste czynniki: nie większego ma sensu robić wydarzenia o integracyjnym charakterze w miejscu zamieszkania pracowników. I w drugą stronę – mało komu będzie się uśmiechać kilkugodzinny dojazd na miejsce jednodniowego szkolenia, nawet jeśli jest ono wyjątkowo atrakcyjne (i miejsce, i szkolenie). Z doborem miejsca szkolenia jest też związana kwestia ewentualnego transportu, który zapewnia organizator. Jeśli nie zdecydujemy się na jego zapewnienie, dla części uczestników odległość od miejsca zamieszkania może stanowić barierę – czasową oraz finansową. Należy wziąć to pod uwagę przy wyborze lokalizacji.

Niezależnie od atrakcyjności krajobrazowo-turystycznej danego punktu, musi on spełniać nadrzędne warunki stawiane przez dane szkolenie. Mowa oczywiście o zapewnieniu przez hotel lub ośrodek szkoleniowy właściwych warunków wyposażeniowych i odpowiednich pomieszczeń, którymi dysponuje dane miejsce. Temu aspektowi doboru miejsca należy poświęcić szczególną uwagę, ponieważ brak zadeklarowanego wyposażenia i sal lub niedostosowanie warunków do potrzeb szkolenia może utrudnić albo nawet uniemożliwić realizację jego założeń! Najlepiej dokładnie prześledzić warunki danego ośrodka, a w miarę możliwości osobiście sprawdzić, jak prezentuje się jego wyposażenie.

Kolejną kwestią, która powinna znaleźć się w ramach szkolenia, jest rozrywka po stricte merytorycznych, praktycznych, szkoleniowych zajęciach. Właściwie dopracowany program atrakcji dostępnych dla uczestników może podnieść efektywność szkolenia i poziom zadowolenia uczestników. Co to znaczy właściwie? Oznacza to odpowiednie uwzględnienie pierwszej kwestii, którą rozpatrywaliśmy, czyli kto będzie uczestnikiem szkolenia. Odmienne oczekiwania co do rozrywek będą miały różne grupy pracowników i osób. Na przykład rozgrywki sportowe mogą być bardzo dobrym pomysłem, ale ich ilość, intensywność i rodzaj musi być dostosowana do wieku, stopnia sprawności fizycznej itd.

Ponadto, przy planowaniu programu atrakcji warto wziąć pod uwagę różne upodobania uczestników, zmienne pogodowe itp.
– i w związku z tym przygotować elastyczny plan wydarzenia lub kilka częściowo odmiennych wersji planu. Podczas przygotowywania koncepcji atrakcji nie zapominajmy, iż właściwie należy stonować ich ilość, aby uczestnicy nie byli nimi przemęczeni, a przy tym nie czuli się całkowicie „zapomniani” przez organizatora. Ostatecznie – nie ma co się oszukiwać, budżet i koszty stanowią bardzo ważne aspekty przy przygotowywaniu planu szkolenia.

Kategorie: Szkolenia,