Szkolenia – kolejny etap edukacji

Niektórzy przypuszczają, że edukacja kończy się najpóźniej na poziomie studiów. Jest to oczywista nieprawda. Ciągle zmieniające się warunki pracy, nowe osiągnięcia technologiczne i badania naukowe, nowe trendy w specjalistycznych dziedzinach wiedzy – to wszystko sprawia, iż wiedza zdobyta na studiach szybko może ulec zdezaktualizowaniu się. Dlatego uczestnictwo w szkoleniach, pozwalających poznać najnowsze zdobycze technologii, nauki czy po prostu dostosować posiadaną wiedzę do aktualnych realiów, to rzecz niezbędna dla osoby chcącej wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie.

Również pracodawcy zdają sobie sprawę z ważności szkoleń w rozwoju pracownika. W związku z tym rubryka „szkolenia” zaraz obok „edukacji”  jest wyjątkowo uważnie czytanych w CV. Na rynku pracy daje się dostrzec bezpośrednią zależność pomiędzy liczbą posiadanych certyfikatów ukończonych szkoleń a wysokością wynagrodzenia. Najlepiej „wyszkolone” osoby najrzadziej są bezrobotne i w najkrótszym okresie czasu są w stanie znaleźć kolejną pracę, po utracie poprzedniej. Osoby często uczestniczące w szkoleniach są dużo bardziej pozytywnie postrzegane na rynku pracy. Kojarzone są one z ambicją i chęcią samorozwoju, a ta ostatnia to bardzo duży atut pracownika.

Posiadanie większej liczby umiejętności wiąże się też z szerszymi horyzontami kariery zawodowej. Im więcej zdolności się posiada, w tym większej liczbie dziedzin można pracować. Odbycie odpowiednich szkoleń to także sposobność do przekwalifikowania się w dziedzinach pokrewnych, a także rozszerzenia zakresu możliwych do podjęcia obowiązków. Szkolenia są przydatne również w sytuacji, w której dana osoba chce uzyskać udokumentowanie już wcześniej posiadanych umiejętności – związanych na przykład z realizowaną pasją – powiązane z jednoczesnym ich rozszerzeniem.
Należy pamiętać, że posiadanie większej liczby kompetencji zawsze jest lepsze od nieposiadania ich. Ciągle zmieniający się rynek pracy stawia pracowników przed nowymi wyzwaniami. Ponadto, nigdy na pewno nie zna się przebiegu swojej ścieżki zawodowej. Dana umiejętność, zupełnie nieprzydatna w konkretnej pracy, może być najbardziej pożądaną i docenianą w pracy kolejnej. W związku z tym, jeśli jakieś zagadnienie jest dla nas interesujące, warto rozważyć odbycie stosownego szkolenia. Może się ono stać naszym dużym atutem na rynku pracy.

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej cesze szkoleń. Odbywają się one w grupach, zatem umożliwiają pozyskanie nowych znajomości i nawiązanie nowych kontaktów. A te w świecie biznesu bywają nadzwyczaj przydatne. W związku z tym, warto wykorzystywać także społeczno-towarzyski charakter szkoleń i nawiązywać relacje z innymi uczestnikami. Z pewnością wielu z nich także bierze udział w szkoleniach ze względu na ambicję i potrzebę samokształcenia, a takie osoby nierzadko bywają wyjątkowo wartościowe.

Nietrudno zauważyć, że udział w szkoleniach wiąże się z licznymi korzyściami dla uczestników. Warto zainteresować się ofertą rynku szkoleniowego i postawić na tę formę edukacji, która w niektórych obszarach rynku pracy może uznać wręcz za niezbędną.

Szukasz dla siebie odpowiednich kursów SEP? Koniecznie sprawdź tę ofertę!

kursy SEP

Kategorie: Szkolenia,