Urlop tacierzyński a ojcowski – podobieństwa, różnice oraz zasady przyznawania

Urlop tacierzyński a ojcowski to dwa różne rodzaje urlopów, które przysługują pracującemu tacie. Zasadniczą różnica jest to, że urlop ojcowski udzielany jest niezależnie od urlopu macierzyńskiego, a urlop tacierzyński wtedy, gdy mama zdecyduje się na skrócenie części urlopu macierzyńskiego i wcześniejszy powrót do pracy.

Wiadomo już, w roku 2017 tacierzyński urlop i urlop ojcowski panom, którym przysługuje, będzie udzielany na takich samych zasadach, jak w roku ubiegłym. By nie dać się niczym zaskoczyć, przeczytaj o szczegółach oraz o tym, czym dokładnie różni się jeden urlop od drugiego.

Urlop tacierzyński a ojcowski – podobieństwa i różnice

Urlop tacierzyński i ojcowski różnią się zasadniczo między sobą, o czym było już we wstępie. Można znaleźć między nimi jednak również podobieństwa. O jednych i drugich przeczytasz poniżej.

Urlop tacierzyński a ojcowski – podobieństwa

  1. Urlopy (zarówno tacierzyński, jak i ojcowski) przysługują ojcom będącym pracownikami w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Nie przysługują natomiast panom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie.
  2. Zarówno jeden, jak i drugi urlop udzielany jest na pisemny wniosek ojca.
  3. Panowie przebywający na tacierzyńskim urlopie i urlopie ojcowskim mają zagwarantowany powrót do pracy, więc nie muszą obawiać się utraty zatrudnienia.

Urlop tacierzyński a ojcowski – różnice

  1. Tacierzyński urlop udzielany jest ojcu pod warunkiem, że matka dziecka zrezygnuje z części urlopu macierzyńskiego.
  2. Urlop ojcowski udzielany jest niezależnie od urlopu macierzyńskiego.

Tacierzyński urlop

Choć nazwa “tacierzyński urlop” weszła do powszechnego użycia, to w rzeczywistości pojęcie takie w ogóle nie występuje w przepisach Kodeksu pracy. Nazwę utworzono przez analogię do urlopu macierzyńskiego. Urlopem tacierzyńskim określamy część urlopu macierzyńskiego, która nie została wykorzystana przez matkę dziecka, a którą przejął ojciec.

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, które przysługują matce po urodzeniu dziecka, musi ona wykorzystać przynajmniej pierwsze 14 dni po porodzie. Po tym okresie może zrezygnować z dalszej części urlopu macierzyńskiego i wrócić do pracy, a niewykorzystaną część urlopu może przejąć ojciec.

Urlop tacierzyński udzielany jest na pisemny wniosek taty. Bardzo istotne jest to, że aby urlop został ojcu udzielony, musi on przejść na niego bezpośrednio po tym, jak z dalszej części urlopu macierzyńskiego zrezygnuje mama. W czasie przebywania na urlopie tacierzyńskim ojcu przysługuje zasiłek macierzyński oraz ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

Tacierzyński urlop udzielany jest również w przypadkach. gdy:

  • matka przebywa w szpitalu,
  • stan zdrowia matki nie pozwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • matka umrze w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego.

Udzielanie urlopu tacierzyńskiego reguluje Kodeks pracy, którego tekst znajdziecie pod powyższym odnośnikiem (strona sejmowa).

Ojcowski urlop

Urlop ojcowski to okres 14 dni kalendarzowych następujących kolejno po sobie, obejmujący również soboty, niedziele i święta. Ojciec ma prawo do skorzystania z urlopu w okresie 24 miesięcy, licząc od urodzenia się dziecka. Niewykorzystany w tym czasie urlop przepada. Nowością jest (od 2017 r.), że urlop może zostać podzielony na dwie części. Wniosek o urlop należy złożyć najpóźniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W trakcie  trwania urlopu ojcu przysługuje 100% średniej pensji wypłacanej w ostatnich 12 miesiącach.

Jak widzisz, urlop tacierzyński a ojcowski to dwa różne rodzaje urlopów udzielanych ojcom. Warto pamiętać, czym się różnią i kiedy można z nich skorzystać.

Ocena

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge